Θέση εγκατάστασης και εργασίες

Περιοχή

Οι μυδοκαλλιέργιες μας βρίσκονται στη προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα.

 

Στην περιοχή περιλαμβάνονται επίσης:

  • οι εκβολές του Γαλλικού ποταμού
  • η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου
  • ο υγρότοπος της Νέας Αγαθούπολης
  • η Αλυκή Κίτρους η οποία επίσης περιλαμβάνεται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών της Ευρώπης Natura 2000 και προστατεύεται από τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ για τους υγροτόπους
  • ο Θερμαϊκός κόλπος η σημαντικότερη περιοχή παραγωγής καλλιεργούμενων μυδιών αγγίζοντας το 80% της εθνικής μας παραγωγής

      

Ρυθμός αύξησης

Η μεγάλη ποσότητα θρεπτικών στοιχείων που τα ποτάμια φέρνουν στον Θερμαϊκό κόλπο επηρεάζει το μέγεθος των μυδιών, με αποτέλεσμα να έχουμε εδώ μεγαλύτερα μύδια και άρα μεγαλύτερη παραγωγικότητα.

Προβλήματα

Η μεγάλη πυκνότητα μονάδων μυδοκαλλιέργειας, επηρεάζει αρνητικά την κίνηση των θαλάσσιων μαζών που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των μυδιών έτσι είναι μακροχρόνιο το φαινόμενο του ευτροφισμού που μειώνει την περίοδο εμπορίας των μυδιών.

Σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία που στοχεύει στην προστασία των καταναλωτών, όλες οι ποσότητες οστρακοειδών που προορίζονται για κατανάλωση πρέπει υποχρεωτικά να περνούν από τα Κέντρα Εξυγίανσης Οστρακοειδών.

Σε αυτές τις εγκαταστάσεις, τα μύδια διηθούν αλλεπάλληλα το καταληλα επεξεργασμένο νερό και απαλλάσσονται τελικά από τοξικές ουσίες και παθογόνους μικροοργανισμούς.

Λύση η Π.Ο.Α.Υ.

Η ίδρυση της Π.Ο.Α.Υ. σηματοδοτεί την αναπτυξιακή τομή, καθώς αποτελεί πρότυπο χωροταξικού σχεδιασμού, έχοντας ως γνώμονα:

  • την προστασία του περιβάλλοντος
  • τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων
  • την περαιτέρω ανάπτυξη και οργάνωση του κλάδου των υδατοκαλλιεργειών

 

Οι επιχειρήσεις του κλάδου δύναται να αναπτύξουν οργανωμένα τις δραστηριότητές τους σε μια συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή. Η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρα διαχείριση των φυσικών πόρων είναι οι στόχοι αφού η χωροθέτηση των δραστηριοτήτων εντός ΠΟΑΥ γίνεται με επιστημονικά κριτήρια και σε χώρους (βάθος, παρουσία ρευμάτων, αποστάσεις από λουόμενους και αστικά κέντρα κ.ά) που συνάδουν με την αειφορία.

Συλλογή και αποθήκευση γόνου

Κάθε κύκλος εργασιών ξεκινάει με τη συλλογή του γόνου. Γόνος είναι τα πολύ μικρά μύδια που έχουν εγκατασταθεί επάνω στους γονοσυλλέκτες. Η ποσότητα του γόνου που συλλέγεται τοποθετείται σε αρμαθιές (κυκλικά δίχτυα σαν σωλήνες) και αποθηκεύεται μέχρι να μεγαλώσει στη μυδοκαλλιέργια.

 

      

      

1η Αλλαγή

Αφού οι αρμαθιές με το γόνο μεγαλώσουν και βγουν τα μύδια έξω από το δίχτυ γίνεται η αλλαγή των διχτυών σε ποιο μεγάλη σωλήνα.

2η Αλλαγή

Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία με τη 1η αλλαγή αλλά σε μεγαλύτερης διαμέτρου δίχτυ.

Συσκευασία σε σακιά

Τελευταία διαδικασία είναι το γυάλισμα σε μηχανήματα με βούρτσες και η διαλογή ίδιου μεγέθους μυδιών και τοποθέτηση τους σε σακιά 10-12 kg.