Θέση εγκατάστασης και εργασίες

Περιοχή

Οι μυδοκαλλιέργιες μας βρίσκονται στη προστατευόμενη περιοχή του Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα.

 

Στην περιοχή περιλαμβάνονται επίσης:

  • οι εκβολές του Γαλλικού ποταμού
  • η λιμνοθάλασσα Καλοχωρίου
  • ο υγρότοπος της Νέας Αγαθούπολης
  • η Αλυκή Κίτρους η οποία επίσης περιλαμβάνεται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών της Ευρώπης Natura 2000 και προστατεύεται από τη Διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ για τους υγροτόπους
  • ο Θερμαϊκός κόλπος η σημαντικότερη περιοχή παραγωγής καλλιεργούμενων μυδιών αγγίζοντας το 80% της εθνικής μας παραγωγής

      

Ρυθμός αύξησης

Η μεγάλη ποσότητα θρεπτικών στοιχείων που τα ποτάμια φέρνουν στον Θερμαϊκό κόλπο επηρεάζει το μέγεθος των μυδιών, με αποτέλεσμα να έχουμε εδώ μεγαλύτερα μύδια και άρα μεγαλύτερη παραγωγικότητα.

Συλλογή και αποθήκευση γόνου

Κάθε κύκλος εργασιών ξεκινάει με τη συλλογή του γόνου. Γόνος είναι τα πολύ μικρά μύδια που έχουν εγκατασταθεί επάνω στους γονοσυλλέκτες. Η ποσότητα του γόνου που συλλέγεται τοποθετείται σε αρμαθιές (κυκλικά δίχτυα σαν σωλήνες) και αποθηκεύεται μέχρι να μεγαλώσει στη μυδοκαλλιέργια.

 

      

      

1η Αλλαγή

Αφού οι αρμαθιές με το γόνο μεγαλώσουν και βγουν τα μύδια έξω από το δίχτυ γίνεται η αλλαγή των διχτυών σε ποιο μεγάλη σωλήνα.

2η Αλλαγή

Επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία με τη 1η αλλαγή αλλά σε μεγαλύτερης διαμέτρου δίχτυ.

Συσκευασία σε σακιά

Τελευταία διαδικασία είναι το γυάλισμα σε μηχανήματα με βούρτσες και η διαλογή ίδιου μεγέθους μυδιών και τοποθέτηση τους σε σακιά 10-12 kg.